Innovative løsninger i samarbejde mellem studerende og virksomheder

Solution Hub er i øjeblikket ikke åben for nye deltagere. For samarbejde mellem studerende og virksomheder henviser vi til AAU Matchmaking.

Solution Hub har fra 2012 til 2014 samlet projektgrupper fra forskellige studieretninger for at løse store reelle fælles udfordringer, stillet af en offentlig eller privat virksomhed. Gennem projektarbejde blev virkelighedens problemer løst, og løsningerne kom til at gøre en reel forskel i verden.

I Solution Hub kom de studerende tættere på virkeligheden, fik højnet deres evne til at innovere, blev bevidste om egne kompetencer og lærte at arbejde sammen med andre kompetencer end deres egne.De studerende fik højnet kvaliteten af deres projektarbejde samtidigt med, at de var garanteret samarbejde med en dedikeret og aktiv virksomhed med fastlagte mødedatoer i kalenderen.

Gennem tværfaglige workshops faciliteres sammenhængen mellem de studerendes løsninger. Det bevirker, at den tilknyttede virksomhed får mere helstøbte løsninger, samtidigt med at de studerende bliver bevidste om, hvordan egne faglige kompetencer bringes i spil i forhold til egen og andres opgaveløsning.De studerende lærer samtidigt at håndtere og implementere input fra andre fagligheder.

  

Nyheder

Se listen